Herbicydy

Zwalczanie chwastów w rzepaku na jesień.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony herbicydowej rzepaku jesienią.

Zwalczanie chwastów w rzepakU jesienią

Zabiegi przedwschodowe
Zabiegi powschodowe
Inhibitory syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Baristo 500 SC

napropamid
Inhibitory syntezy barwników
Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu

Major 300 SL

chlopyralid

Zorro 300 SL

pikloram
Inhibitory enzymu ACCazy

Jenot 100 EC/Buster 100 EC

chizalofop-P-etylowy

Rento 150 EC

fluazyfop-P-butylowy

Ochrona przedwschodowa zabieg kompleksowy– trudne warunki

Ochrona przedwschodowa rzepaku:
- zabieg kompleksowy zwalcza wszystkie podstawowe chwasty w rzepaku
- skuteczny również w trudnych warunkach (susza)
- długi okres działania, zwalcza chwasty wschodzące z różnych głębokości gleby
- ogranicza „bank nasion” chwastów jednoliściennych (stokłosy, życice, wiechlina, wyczyniec, miotła zbożowa – w tym szczepy odporne na ALS)

Ochrona przedwschodowa – zabieg ekonomiczny

Zalecane preparaty do zabiegów powschodowych

Ochrona powschodowa:
- rekomendowany przy dużym nasileniu rumianów, przytulii, chabra (zwalcza również szczepy odporne na ALS)
- wysoka skuteczność niezależnie od wilgotności gleby
- silne działanie nalistne połączone z działaniem doglebowym metazachloru
- eliminuje ryzyko wtórnego zachwaszczenia

Ochrona sekwencyjna

- dwa zabiegi w bardzo korzystnej cenie
- „delikatny” zabieg doglebowy połączony w technologii z silnym zabiegiem nalistnym
- rekomendowany przy trudnych warunkach, dużym ryzyku wtórnego zachwaszczenia, siewach uproszczonych

MAJOR 300 SL

0,3l/ha

ZORRO 300 SL

0,078l/ha

Ochrona sekwencyjna

- silny zabieg doglebowy połączony w technologii z korektą nalistną
- rekomendowany przy uprawie uproszczonej dużym nasileniu przytulii czepnej i chwastów „ciepłolubnych” (komosa, rdesty)

Samosiewy zbóż, chwasty jednoliścienne

Kompletna ochrona rzepaku na jesień

Wybierz technologię i kupuj taniej. Tylko teraz kompletna ochrona rzepaku na jesień w specjalnej promocji! I metazachlor w najlepszej cenie!

Kompleksowa ochrona rzepaku na jesieni

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne