Zabiegi herbicydowe na jesień

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony rzepaku.

Jesienne zabiegi herbicydowe - rzepak

Zabiegi przedwschodowe
Zabiegi powschodowe

Inhibitory syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach
Baristo 500 SC

napropamid

Inhibitory syntezy barwników

Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu
Major 300 SL

chlopyralid
Zorro 300 SL

pikloram
Inhibitory enzymu ACCazy
Jenot 100 EC/Buster 100 EC

chizalofop-P-etylowy
RENTO 150 EC

fluazyfop-P-butylowy

Ochrona herbicydowa rzepaku na jesień

Polecamy następujące herbicydy:

BARISTO 500 SC

Zawiera napropamid.

JENOT 100 EC

Skuteczne zwalczanie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych. Zawiera chizalofop-P-etylowy.

MAJOR 300 SL

Zawiera chlopyralid.

RENTO 150 EC

 

Herbicyd selektywny o działaniu układowym

ZORRO 300 SL

Wyjątkowo szerokie spektrum zwalczania chwastów.

EFECTOR 360 CS

Zawiera chlomazon.