Herbicydy wiosenne w zbożach ozimych

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Wiosenne zabiegi herbicydowe - zboża ozime

 

Inhibitory enzymu ACCazy
Fenoxinn 110 EC

fenoksaprop-P-etylu
Inhibitory enzymu ALS
Rassel 100 SC

florasulam
Yodo 100 OD

jodosulfuron, metylosodowy
Primstar 20 SG/Galmet 20 SG

metsulfuron metylu

Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu
Major 300 SL

chlopyralid
Wieloskładnikowe
Fundamentum 700 WG

tribenuron metylu, metsulfuron metylu, florasulam
Tytan 75 SG/Toto 75 SG

metsulfuron metylu, tifensulfuron metylu

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne