Herbicydy wiosenne w zbożach ozimych

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Wiosenne zabiegi herbicydowe - zboża ozime

 

Inhibitory enzymu ACCazy

Fenoxinn 110 EC

fenoksaprop-P-etylu
Inhibitory enzymu ALS

Rassel 100 SC

florasulam

Yodo 100 OD

jodosulfuron metylosodowy

Galmet 20 SG

metsulfuron metylu
Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu

Major 300 SL

chlopyralid
Wieloskładnikowe

Fundamentum 700 WG

tribenuron metylu, metsulfuron metylu, florasulam

Tytan 75 SG / Toto 75 SG

metsulfuron metylu, tifensulfuron metylu

Galaxo 150 WG

jodosulfuron, metylosodowy, florasulam, tribenuron metylu

Fundamentum 700 WG

Herbicyd trójskładnikowy do zbóż jarych i ozimych zawiera trzy substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS) tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam. Ten środek chwastobójczy pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

Zawartość substancji czynnych herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%)
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%)
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

Galaxo 150 WG

Zawartość substancji czynnych herbicydu na zboża Galaxo 150 WG:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%)

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 75 g/kg (7,5%)

Selektywny herbicyd na zboża o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy, tribenuron metylowy, florasulam zaliczane są do grupy B.

Galaxo

FENOXINN 110 EC

FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

RASSEL 100 SC

RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zawartość substancji czynnej:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

YODO 100 OD

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek.
Środek jest pobierany głównie poprzez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie powodując zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)

GALMET 20 SG

GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, GALMET 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

Tristar 50 SG

RISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

HERBISTAR 200 EC

HERBISTAR 200 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

Major 300 sl

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest przez liście chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

Tytan 75 SG

Herbicyd TYTAN 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.
TYTAN 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne, które połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg)
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg)

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne