Zabiegi herbicydowe na wiosnę

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Wiosenne zabiegi herbicydowe - zboża ozime

 

Fenoxinn 110 EC 0,7 l/ha
chwasty jednoliścienne
Herbistar/Galaper 200 EC 0,6-1,0 l/ha
chwasty dwuliścienne
Tytan/Toto 75 SG 70-90 g/ha
chwasty dwuliścienne/jednoliścienne
Tristar/Triben Super 50 SG 30-40 g/ha
chwasty dwuliścienne
Primstar/Galmet 20 SG 20-30 g/ha
chwasty dwuliścienne
Major 300 SL 0,3-0,4 l/ha
chwasty dwuliścienne
Fundamentum 700 WG 25-30g/ha + Asystent + 0,1l/ha
chwasty dwuliścienne

Ochrona herbicydowa zbóż ozimych na wiosnę

Polecamy następujące herbicydy:

FUNDAMENTUM 700 WG

NOWOŚĆ! Środek zawiera trzy substancje czynne!

TRISTAR 50 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera tribenuron metylu.

FENOXINN 110 EC

Herbicyd na chwasty jednoliścienne. Zawiera fenoksaprop-P-etylu.

PRIMSTAR 20 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera metsulfuron metylu.

HERBISTAR 200 EC

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera fluroksypyr.

TYTAN 75 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. Zawiera tifensulfuron metylu i metsulfuron metylu.

MAJOR 300 SL

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera chlopyralid.