Zabiegi herbicydowe na wiosnę

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Wiosenne zabiegi herbicydowe - zboża ozime

Wiosenne zabiegi herbicydowe zboża ozime Innvigo ochrona herbicydowa

Ochrona herbicydowa zbóż ozimych na wiosnę

Polecamy następujące herbicydy:

FUNDAMENTUM 700 WG

NOWOŚĆ! Środek zawiera trzy substancje czynne!

TRISTAR 50 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera tribenuron metylu.

FENOXINN 110 EC

Herbicyd na chwasty jednoliścienne. Zawiera fenoksaprop-P-etylu.

PRIMSTAR 20 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera metsulfuron metylu.

HERBISTAR 200 EC

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera fluroksypyr.

TYTAN 75 SG

Herbicyd na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. Zawiera tifensulfuron metylu i metsulfuron metylu.

MAJOR 300 SL

Herbicyd na chwasty dwuliścienne. Zawiera chlopyralid.