Herbicydy dla zbóż jarych

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Zabiegi herbicydowe - Zboża jare

 

Inhibitory enzymu ACCazy
Fenoxinn 110 EC

fenoksaprop-P-etylu
Inhibitory enzymu ALS
Primstar 20 SG/Galmet 20 SG

metsulfuron metylu

Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu
Wieloskładnikowe
Fundamentum 700 WG 25-30g/ha + Asystent + 0,1 l/ha

tribenuron metylu, metsulfuron metylu, florasulam

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne