Zabiegi herbicydowe

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Zabiegi herbicydowe - Zboża jare

 

Fenoxinn110 EC 0,7 l/ha
zwalczanie owsa głuchego, chwastnicy jednostronnej
Tristar/Triben Super 50 SG 25-30g/ha
chwasty dwuliścienne
Primstar/Galmet 20 SG 20g/ha
chwasty dwuliścienne
Herbistar/Galaper 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
chwasty dwuliścienne
Fundamentum 700 WG 25-30g/ha + Asystent + 0,1 l/ha
chwasty dwuliścienne

Ochrona herbicydowa zbóż jarych

Polecamy następujące herbicydy:

FENOXINN 110 EC

Skuteczne zwalczanie owsa głuchego, chwastnicy jednostronnej. Zawiera fenoksaprop-P-etylu.

TRISTAR 50 SG

Zawiera tribenuron metylu.

PRIMSTAR 20 SG

Skutecznie zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zawiera metsulfuron metylu.

HERBISTAR 200 EC

Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zawiera fluroksypyr.