Herbicydy dla zbóż jarych

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

ZABIEGI HERBICYDOWE - ZBOŻA JARE

Inhibitory enzymu ACCazy

Fenoxinn 110 EC

fenoksaprop-P-etylu
Inhibitory enzymu ALS

Galmet 20 SG

metsulfuron metylu
Syntetyczne auksyny - regulator wzrostu
Wieloskładnikowe

Fundamentum 700 WG

tribenuron metylu, metsulfuron metylu, florasulam

Galaxo 150 WG

jodosulfuron, metylosodowy, florasulam, tribenuron metylu

Fundamentum 700 WG

Herbicyd trójskładnikowy do zbóż jarych i ozimych zawiera trzy substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS) tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam. Ten środek chwastobójczy pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

Zawartość substancji czynnych herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%)
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%)
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

Galaxo 150 WG

Zawartość substancji czynnych herbicydu na zboża Galaxo 150 WG:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%)

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 75 g/kg (7,5%)

Selektywny herbicyd na zboża o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy, tribenuron metylowy, florasulam zaliczane są do grupy B.

Galaxo

FENOXINN 110 EC

FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

GALMET 20 SG

GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, GALMET 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

Tristar 50 SG

RISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

HERBISTAR 200 EC

HERBISTAR 200 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne