Zgnilizna twardzikowa

Jest to bardzo groźna dla upraw choroba grzybicza. Zwalczanie zgnilizny twardzikowej. Jak skutecznie zwalczyć zgniliznę twardzikową?

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej Jak zwalczyć zgniliznę twardzikową?

Jest to bardzo groźna dla upraw choroba grzybicza mogąca uszkodzić nawet 60% plonów. Jej patogen może przetrwać w glebie nawet 10 lat.  Zgnilizna twardzikowa to obumieranie liści, łodyg i innych części rośliny, a następnie ich gnicie. Chorobę najprościej rozpoznać po białym nalocie, który okrywa roślinę.

Czemu zagraża zgnilizna twardzikowa?

Wzmożone występowanie możemy zaobserwować na pszenicy, pszenżycie, życie, jęczmieniu oraz roślinach okopowych.

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej 

Jak zwalczyć zgniliznę twardzikową? Konieczny jest oprysk chemiczny fungicydami.