Zwalczanie chorób grzybowych

Okres wiosenny to bardzo ważny moment w zabezpieczeniu roślin uprawnych przed chorobami grzybowymi. Dowiedz się jak zwalczać choroby grzybowe w pszenicy ozimej i rzepaku w zabiegach T2 i T3.

Zwalczanie chorób grzybowych w pszenicy ozimej i rzepaku w zabiegach T2 i T3

Septorioza paskowana lisciOkres wiosenny to bardzo ważny moment w zabezpieczeniu roślin uprawnych przed chorobami grzybowymi. Po pierwszych zabiegach wykonanych po ruszeniu wegetacji przychodzi termin na ochronę fungicydową zbóż w fazach liścia flagowego i kłoszenia oraz rzepaku w okresie kwitnienia.

W momencie wychodzenia liścia flagowego w pszenicy ozimej (faza BBCH 37) rozpoczyna się okres podejmowania bardzo ważnych decyzji dotyczących zabiegów ochrony górnych partii roślin. Główne zagrożenia ze strony chorób to septorioza paskowana liści oraz w ostatnich latach rdza żółta. Nie można jednak zapomnieć o ryzyku wystąpienia rdzy brunatnej, chorób fuzaryjnych na liściach czy brunatnej plamistości liści (DTR). Gama chorób jest duża, wiec dobór substancji aktywnych do ich zwalczania musi być wnikliwie przemyślany.

W 2020 roku Innvigo wprowadza na rynek nowy fungicyd X-Met 100 SL, którego składnikiem jest metkonazol w wyjątkowo wysokiej koncentracji 100g/l. Metkonazol w zabiegach na liści flagowy wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu rdzy żółtej i brunatnej, septoriozy paskowanej liści oraz chorób fuzaryjnych.

Fungicyd X-Met

Dopełnieniem jego skuteczności oraz długotrwałego działania zabezpieczającego będzie dodatek azoksystrobiny pod postacią fungicydu Makler 250 SE. Zalecane dawki w takiej mieszaninie to X-Met 0,6l/ha + Makler 0,6 – 0,8l/ha. Planując w technologii trzyzabiegowej ochronę kłosa, należy przede wszystkim dobrać substancje zwalczające grzyby z rodzaju Fusarium oraz septoriozę plew. Idealne połączenie to tebukonazol z difenokonazolem w produktach Bukat/Ambrossio 500 SC 0,4l/ha oraz Dafne/Porter 0,4l/ha.

Przy wyborze technologii dwuzabiegowej, najlepszy termin na drugi oprysk fungicydowy to faza BBCH 51 (początek wychodzenia kłosa z pochwy liściowej). Właśnie w tym terminie możemy wykorzystać potencjał wszystkich substancji aktywnych zawartych w fungicydzie Kier 450 SC. Tebukonazol pozwoli wyczyścić liście z ewentualnych infekcji rdzami (żółtą i brunatną) ale przede wszystkim zabezpieczy kłosy przed grzybami z rodzaju Fusarium – zwłaszcza F. graminearum i F. culmorum. Difenokonazol w tej kompozycji to specjalista od septoriozy, która jest bardzo groźna na liściach (septorioza paskowana liści) jak również na kłosach (septorioza plew). Difenokonazol jest również aktywny w zwalczaniu Fusarium poe, które może infekować kłosy. Dopełnieniem aktywności Kiera 450 SC jest azoksystrobina. Aplikacja dużej ilości azoksytrobiny (160-200g/ha) to nie tylko silne działanie prewencyjne ale także dodatkowy, tzw. „efekt zieloności” pozytywnie wpływający na procesy fizjologiczne rośliny – finalnie wyższy plon roślin.

Rzepak to kolejna roślina, która wymaga naszej dużej uwagi w czasie wiosny. Głównym problemem w okresie kwitnienia rzepaku to zgnilizna twardzikowa, która należy do patogenów powodujących największe straty w plonie. Uproszczony płodozmian z dużym udziałem rzepaku, uproszczenia uprawowe to czynniki podnoszące ryzyko infekcji. Dlatego też walka z tą chorobą z roku na rok przysparza coraz większych problemów producentom rzepaku. Gęsty łan w którym utrzymuje się długo wilgoć to idealne miejsce do rozwoju tej choroby. Dodatkowo, opadające płatki kwiatów przyklejające się do liści i łodyg potęgują rozwój choroby będąc dla niej idealną pożywką. Głównym źródłem infekcji zgnilizną twardzikowa rzepaku są zarodniki konidialne uwalniane z apotecjów. Okres infekcji z reguły przypada na okres kwitnienia rzepaku dlatego też to właśnie w tym okresie rekomendowana jest większość fungicydów zarejestrowanych do zwalczania zgnilizny twardzikowej.

Kier 450 SC to jedyny trójskładnikowy fungicyd o tak dużej koncentracji triazoli i strobiluryny na rynku z rejestracją do zwalczania zgnilizny twardzikowej. Połączenie dużej ilości 2 różnych triazoli ze strobiluryną daje nam bardzo wysoką skuteczność oraz możliwość lepszego dostosowania terminu zabiegu do panujących warunków. Kier może być stosowany już od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych rzepaku aż do końca fazy kwitnienia BBCH 55-69.

Wszechstronność fungicydu Kier 450 SC nie ogranicza się tylko do rzepaku i zbóż. Jego rejestracja obejmuje również stosowanie w burakach cukrowych, cebuli oraz innych uprawach warzywnych.