Bukat 500 SC

BUKAT 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego. Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

INFORMACJE O PRODUKCIE

BUKAT 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego.

Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

Fungicyd BUKAT 500 SC to oprysk przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy
Środek stosować według jednego z trzech podanych poniżej schematów stosowania.

Schemat 1 (dwa zabiegi - jesień i wiosna)
Czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.
pierwszy zabieg (jesień):
środek Bukat 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem Porter 250EC/ Dafne 250 EC w następujących dawkach:
Bukat 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,3 l/ha

drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Bukat 500 SC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 2 (dwa zabiegi - jesień i wiosna)
Czerń krzyżowych,
sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania).
pierwszy zabieg (jesień):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,4 l/ha

drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy ósmego liścia (BBCH 11-18). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego od widocznego drugiego międzywęźla do fazy widocznych dziewięciu lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 3 (jeden zabieg – wiosna)
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Bukat 500 SC 0,5 l/ha
Środek Bukat 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC w następujących w dawkach:
Bukat 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).
Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Zastosowanie środka Bukat 500 SC zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

 

 

Pszenica ozima

Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Dawkowanie: Fungicyd BUKAT 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Dafne 250 EC lub Porter 250 EC w następujących dawkach:

BUKAT 500 SC 0,4 l/ha + Dafne 250 EC 0,3 l/ha (lub Porter 250 EC)

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

Uwaga: w przypadku łącznego stosowania środka BUKAT 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

 

Pszenżyto ozime

Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

 

Żyto ozime

Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

 

Jęczmień jary

Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1- 2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  1. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  2. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. W ramach strategii zarządzania odpornością:
  1. przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
  2. nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC pojedynczo:

 • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 35 dni
 • rzepak ozimy – 68 dni

W przypadku stosowania środka BUKAT 500 SC w mieszaninach:

 • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego - 67 dni
 • rzepak ozimy – 68 dni

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,5 l; 1 l; 5 l; 20 l