Dafne 250 EC

Oprysk Dafne 250 EC to skuteczny fungicyd do zwalczania chorób w buraku cukrowym, rzepaku ozimym i pszenicy ozimej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

Fungicyd DAFNE 250 EC to skuteczna ochrona zbóż, rzepaku, buraka, ziemniaka i jabłoni przed chorobami grzybowymi:

  • Nowatorska odpowiedź na potrzebę rotacji triazoli w ochronie przed chorobami
  • Efektywne narzędzie kontrolowania rozwoju odpordności na fungicydy z innych grup
  • Znakomity fungicyd do budowania skutecznych programów ochrony

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BURAK CUKROWY
chwościk buraka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

RZEPAK OZIMY
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek DAFNE 250 EC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie z środkiem:
Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC:

DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,25 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych

Środek DAFNE 250 EC należy stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC w następujących dawkach i terminach:

PROGRAM OCHRONY I

I ZABIEG JESIEŃ: DAFNE 250 EC 0,2 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,3 l/ha
II ZABIEG WIOSNA: DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

PROGRAM OCHRONY II

I ZABIEG JESIEŃ: DAFNE 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Zizan 500 SC lub Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha
II ZABIEG WIOSNA: DAFNE 250 EC 0,6 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać jesienią, od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać wiosną, od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

Zastosowanie środka DAFNE 250 EC w mieszaninie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek DAFNE 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC/Ambrossio 500 SC/Zizan 500 SC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:

DAFNE 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,4 l/ha
DAFNE 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC lub Joga 250 EC lub Weto 250 EC lub Ares 250 EC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

ZIEMNIAK
alternarioza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha
Dawkę środka dostosować do intensywności porażenia.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 51-91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco.
Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 10 - 14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

mączniak jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7-14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy – 62 dni,
Rzepak ozimy – 68 dni,
Pszenica ozima – 61 dni.
Ziemniak – 14 dni,
Jabłoń – 28 dni.

  1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
  2. Środek zastosowany w zalecanej dawce może wykazać średni poziom zwalczania mączniaka jabłoni.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  4. Środek zawiera substancję czynną difenokonazol – związek triazolowy, inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej rekomenduje się stosowanie środka:
  • tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
  • przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l