Fungicyd Heros 450 SC

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Fungicyd do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.