ATROPOS 500 EC

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 500 g/l (44,9 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
Zwalczanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy kłoszenia (BBCH 30-57).
W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zaleca się wczesny termin stosowania środka – od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30-32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime
Zwalczanie: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zaleca się wczesny termin stosowania środka – od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30-32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Zwalczanie: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy żółtego pąka do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 59-67).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 35 dni
Rzepak ozimy- nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Słomy pochodzącej ze zbóż traktowanych środkiem nie stosować do skarmiania koni oraz przeżuwaczy takich jak owce i kozy, których mięso może być przeznaczone do spożycia.

 1. Środek wykazuje średni poziom zwalczania chorób zbóż.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. Środek zawiera substancję czynną prochloraz – inhibitor biosyntezy steroli – inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka:
  – głównie w zabiegach zapobiegawczych,
  – tylko w dawkach zalecanych, w tym również przy stosowaniu łącznym z innymi środkami, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

DOstępne opakowania

5l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne