Chaber bławatek

Chaber bławatek to roślina szeroko występująca zarówno w Europie, jak i Azji, więc Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Jak skutecznie zwalczać chabra bławatka?

Skuteczne zwalczanie chabra bławatka. Jak skutecznie zwalczać chabra bławatka?

Chaber bławatek to roślina szeroko występująca zarówno w Europie, jak i Azji, więc Polska nie jest tutaj wyjątkiem – można go spotkać równie często, jak inne chwasty polne. Jest to także jeden z najbardziej popularnych w kraju archeofitów, czyli roślin przeniesionych na nasz obszar z innych regionów świata.

Wielu osobom kojarzy się z ładnym polnym kwiatem, służącym jako ozdoba. Bardziej wnikliwi mogą kojarzyć go także jako roślinę leczniczą lub używaną w przemyśle kosmetycznym. Jednak dla rolników może on niestety okazać się prawdziwą udręką, ponieważ w uprawach pełni on rolę chwasta, atakując głównie zboża jare i ozime, a także rzepak.

Chaber bławatek występuje także pod nazwami:

  • samosiejka
  • jasieniec
  • głowacz
  • modrak

CHABER BŁAWATEK JAKO CHWAST POLNY

Roślina ta może osiągać nawet 90 centymetrów wysokości, ma słabo ulistnioną, cienką i prostą łodygę zakończoną najczęściej niebieskimi kwiatami o specyficznym kształcie widocznym na zamieszczonym zdjęciu.

Chaber bławatek to roślina, której okres wegetacji to rok, jednak w glebie jej owoce zachowują zdolność do kiełkowania nawet do 10 lat. Należy do gatunku roślin segetalnych, co oznacza, że rośnie on wśród roślin uprawnych, posiadając podobne do nich cykle wegetacyjne.

Cechami roślin segetalnych są między innymi:

  • wytrzymałość na różnorodne niekorzystne czynniki klimatyczne i środowiskowe oraz szybkie tempo wzrostu i rozprzestrzeniania się, co skutkuje trudnością w pozbyciu się ich na niechcianych obszarach rolnych i tym samym trudnościami w ochronie upraw roślin polnych
  • obniżanie jakości roślin polnych, wśród których wyrastają oraz zmniejszanie ich ilości
  • utrudnianie dostępu do wody i światła zbożom jarym, ozimym i pozostałym roślinom uprawnym
  • niektóre z tych roślin mogą być nosicielami szkodników i chorób, powodując w efekcie swojego występowania zatrucia zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt hodowlanych

OCHRONA UPRAW PRZED CHABREM BŁAWATKIEM

Niestety, z uwagi na to że chaber bławatek to chwast zimujący, czyli jego nasiona przetrwają pomimo mrozów, jest on trudny do zwalczenia i nierzadko przewyższa zdolnością przetrwania zboża ozime, jare czy rzepak. Z uwagi na fakt jego zimowej wegetacji o wiele lepiej zająć się zwalczaniem chabra jesienią, zamiast czekać do wiosny, kiedy chwast może już zacząć kiełkować (chociaż oczywiście, jeśli problem nie został usunięty przed mrozami i tak warto spróbować pozbyć się go wiosną).

ZWALCZANIE CHABRA BŁAWATKA

Jak skutecznie zwalczać chabra bławatka? Przede wszystkim herbicydami, takimi jak np.: 2,4-D, bentazon, bromoksynil, chlorotoluron, chlopyralid, dikamba, florasulam, fluroksypyr, halauksyfen metylu (Arylex), metamitron, metosulam, rimsulfuron, tribenuron metylowy