FARYS 050 FS

FARYS 050 FS zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym i układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

FARYS 050 FS zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym i układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zawartość substancji czynnej:
cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 12,6 g/l (1,21 %)
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 37,4 g/l (3,60 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Jęczmień ozimy
pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia;
plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 900-1000ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
głownia zwarta jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia;
fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 900-1000 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy.

 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 6. Zaprawione ziarno pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 230 kg/ha.
 10. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: fludioksonil (związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i cyprokonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – SBI, wg FRAC Grupa 3).
  W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce.
 11. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
  – Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
  – Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 230 kg/ha.
  –  Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
  – Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
  – W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
 •  zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 • zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

ZAPRAWIANIE NASION

Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne