Ochrona zbóż przed chwastami

Yodo ochroni zboża ozime przed chwastami

Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego i prac polowych rolnicy zyskują kolejne możliwości zabezpieczenia swoich upraw. Oferowana przez INNVIGO technologia ochrony zbóż ozimych została właśnie rozbudowana o herbicyd do wiosennego zwalczania miotły i chwastów jednoliściennych – Yodo 100 OD.

Yodo 100 od

Firma INNVIGO, polski producent środków ochrony roślin, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla rolnictwa. Od tego sezonu technologia ochrony zbóż ozimych została uzupełniona o wiosenny herbicyd do zastosowania w pszenicy, pszenżycie i życie.

Yodo 100 OD, zawierający jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika), to selektywny preparat o działaniu układowym. Preparat zwalcza m.in. miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne, hamując ich wzrost i rozwój. Działanie chwastobójcze widoczne jest już po kilku dniach, a pełen efekt uzyskuje się po upływie 14-28 dni.

Yodo Adjusafner - zwalczanie chwastów w zbożachYodo 100 OD ma postać koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą i
przeznaczony jest do stosowania nalistnego. Zabieg należy wykonać wiosną, w okresie od rozpoczęcia wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30). Zalecana dawka wynosi 0,1 l/ha, przy czym środek powinien być stosowany łącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu, także w dawce 0,1 l/ha. Aby zapewnić rolnikom wygodę, Yodo 100 OD trafi do sprzedaży w zestawach z adiuwantem Adjusafner.

Yodo 100 OD eliminuje wrażliwe na herbicydy z grupy inhibitorów ALS biotypy miotły zbożowej, jak również liczne chwasty jednoliścienne: bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, mak polny, marunę nadmorską, niezapominajkę polną, przetacznika bluszczykowego, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego oraz tobołki polne. Preparat stanowi ponadto idealny komponent do stosowania w mieszaninach herbicydowych, dzięki czemu możliwe jest znaczne rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastów, w tym dwuliściennych, a także unikanie powstawania odporności.

Wśród rekomendowanych składników mieszanin są m.in. herbicydy z portfolio INNVIGO: Tytan / Toto 75 SG, Major 300 SL, Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC, czyli Herbicydowy Zestaw Mocy, oraz kolejna tegoroczna nowość – trójskładnikowy preparat Fundamentum 700 WG.

Wysoka skuteczność tych kombinacji została potwierdzona w realizowanych przez INNVIGO doświadczeniach.