TOTO 75 SG

Powschodowy herbicyd. Skutecznie zwalcza: miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Herbicyd TOTO 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Herbicyd TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.
TOTO 75 SG to dwie wyjątkowo skuteczne i znakomicie uzupełniające się substancje aktywne, które połączone w nowoczesnej formulacji SG, tworzą herbicyd bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, który błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg)
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg)

SKUTECZNOŚĆ – błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się systemicznie. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6 °C. Do stosowania powschodowego wiosną, a także we wczesnych zasiewach zbóż.
BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – stosowanie już od fazy 3. liścia zbóż ozimych.
SELEKTYWNOŚĆ – produkty zawierające metsulfuron i tifensulfuron metylu posiadają rejestracje w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej oraz pszenżycie jarym.
ELASTYCZNOŚĆ – może być stosowany z innymi herbicydami co zwiększa skuteczność przy dużym nasileniu chwastów. Na przykład przy zwalczaniu przytuli partnerem może być fluroksypyr, a do zwalczania miotły zbożowej izoproturon lub chlorotoluron.
KOMFORT – formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka TOTO 75 SG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 6°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.
Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej.
Termin stosowania: w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

W pszenicy ozimej, w warunkach niesprzyjających działaniu środka TOTO 75 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+ 90 EC w dawce 0,1 l/ha.
W życie ozimym i pszenżycie ozimym środek TOTO 75 SG stosować zawsze z dodatkiem adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha.
W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastów w uprawie żyta ozimego i pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie środka TOTO 75 SG łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce: TOTO 75 SG 70 g/ha + GALAPER 200 EC/FLUROHERB 200 EC/HERBISTAR 200 EC 0,25 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie. Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość minimum 10 cm. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem TOTO 75 SG, po wykonaniu orki można uprawiać tylko i wyłącznie zboża.

Po zbiorze pszenicy ozimej, żyta ozimego i pszenżyta ozimego do odchwaszczania, których użyto środka TOTO 75 SG, uprawiać można jedynie zboża ozime lub rzepak ozimy. Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej po zbiorze pszenicy ozimej traktowanej środkiem TOTO 75 SG, jeśli po jego zastosowaniu w terminie wiosennym wystąpiła długotrwała susza. W następnym roku kalendarzowym uprawiać można na tym samym stanowisku wszystkie inne gatunki roślin uprawnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy ograniczyć stosowanie herbicydu do jednego zabiegu w okresie wegetacji pszenicy ozimej, a także unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.
 2. Silny opad deszczu wcześniej niż po 4 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
 3. Środek rozkłada się szybciej w glebie w warunkach dobrego uwilgotnienia, wyższej temperatury oraz niższego pH.
 4. Środka nie stosować:
 • na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5,
 • na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
 • na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
 • w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
 • łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach,
 • wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeniu roślin.

Sprawdź w zestawie

Herbicydy Fenoxinn Toto Tytan Rassel

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,09 kg; 0,9 kg
Zestaw handlowy TOTO 75 SG 0,09 kg x 2 + GALAPER 200 EC 1l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 1 l x 2 + TOTO 75 SG 0,09 kg x 2 + GALAPER 200 EC 1 l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 1 l x 2 + TYTAN 75 SG 0,09 kg x 2 + HERBISTAR 200 EC 1 l
Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC 5 l x 2 + TYTAN 75 SG 0,9 kg + HERBISTAR 200 EC 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne