Zestaw Fenoxinn Tytan/Toto Rassel

Komplet herbicydów na komplet chwastów w zbożach. Skuteczna, wszechstronna i elastyczna ochrona herbicydowa zbóż.

Zwalczanie chwastów w zbożach

Oferta herbicydowa Innvigo to również bardzo korzystne cenowo zestawy umożliwiające zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach.

Zestaw FTR to komplet herbicydów na komplet chwastów w zbożach. W skład zestawu wchodzą herbicydy Fenoxinn 110 EC (fenoksaprop-P- etylu), Toto 75 SG lub Tytan 75 SG (oraz tifensulfuron metylu i metsulfuron metylu), Rassel 100 EC (florasulam).

Skuteczne herbicydy na zwalczanie chwastów w zbożach!

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych w zbożach

Zabiegi herbicydowe można wykonywać w następujących konfiguracjach:

3 ha - Fenoxinn 100 EC 2x1 l + Tytan/Toto 75 SG 2x90 g + Rassel 100 SC 1x0,15 l

15 ha - Fenoxinn 100 EC 2x5 l + Tytan/Toto 75 SG 1x900 g + Rassel 100 SC 3x0,25 l

OCHRONA HERBICYDOWA - zestaw FTR

Najważniejsze cechy ochrony herbicydowej zbóż zestawem FTR to:

  • SKUTECZNOŚĆ - Jeden oprysk eliminuje miotłę zbożową, wyczyńca, owies głuchy oraz chwasty dwuliścienne.
  • WSZECHSTRONNOŚĆ - Zestaw zwalcza przytulię również w niskich temperaturach.
  • ELASTYCZNOŚĆ - Możliwe jest wykonanie jednego zabiegu lub zabiegów sekwencyjnych.

Zestaw zwalcza następujące chwasty w zbożach: miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chaber w zbożach, przytulia w zbożach, rumiany w zbożach

Etykiety i karty charakterystyki powyższych herbicydów znajdują się na stronach poszczególnych produktów wchodzących w skład zestawu:

Herbicyd: Fenoxinn 110 EC | Toto 75 SG | Tytan 75 SGRassel 100 EC.

Dowiedz się więcej

Broszury informacyjne