Zabiegi fungicydowe

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Zabiegi fungicydowe - Zboża jare

Azole (DMI)
Strobiluryny (Qol)
MAKLER 250 SE

azoksystrobina

Wieloskładnikowe
KIER 450 SC

azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol

Ochrona fungicydowa zbóż jarych

Polecamy następujące fungicydy:

KIER 450 SC

Zawiera azoksystrobinę, difenokonazol i tebukonazol.

WETO 250 EC

Zawiera propikonazol.

HARCER 425 EC

Zawiera difenokonazol, propikonazol i tebukonazol.

MAKLER 250 SE

Zawiera azoksystrobinę.

BUKAT 500 SC

Zawiera tebukonazol.