Zabiegi fungicydowe

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Zabiegi fungicydowe - Zboża jare

KIER 450 SC1.0 l/ha
azoksystrobina + difenokonazol + tebukonazol
HARCER 425 EC 1,0 l/ha
proplkonazol + difenokonazol + tebukonazol
HARCER 425 EC 1,0 l/ha
proplkonazol + difenokonazol + tebukonazol
MAKLER 250 SE 1,0 l/ha
azoksystrobina
BUKAT/AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha
tebukonazol
WETO/PROPICO 250 EC 0,5 l/ha
propikonazol

Ochrona fungicydowa zbóż jarych

Polecamy następujące fungicydy:

KIER 450 SC

Zawiera azoksystrobinę, difenokonazol i tebukonazol.

WETO 250 EC

Zawiera propikonazol.

HARCER 425 EC

Zawiera difenokonazol, propikonazol i tebukonazol.

MAKLER 250 SE

Zawiera azoksystrobinę.

BUKAT 500 SC

Zawiera tebukonazol.